Dự kiến tăng 30-50% bảng giá đất của Tỉnh Khánh Hòa

Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Khánh Hòa thông qua số liệu điều tra,   đã cho rằng việc tang giá các loại đất trong quy định bảng giá đất của tỉnh năm 2020 là cần thiết, nhằm rút ngắn khoảng cách giữa bảng giá đất với giá đất đang giao dịch trên thị trường.

Sở Tài nguyên – Môi trường cho biết các phiếu điều tra tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ tập trung vào các mốc thời điểm năm 2017, 2018 và 2019 vì tính chất xây dựng bảng giá đất của tỉnh ổn định 5 năm. Nhằm đảm bảo tính pháp lý thông tin đã chuyển nhượng trên thị trường trong khoảng thời gian trên 2 năm.

Tuy nhiên, việc ban hành bảng giá đất sát với giá thị trường là điều bất khả, bởi số liệu điều tra ở chỉ ở mức tương đối và mang tính chất tham khảo. Ví dụ ở TP. Nha Trang, giá đất ở đường Trần Phú trên thị trường hiện nay có 4 đoạn với 4 mức giá khác nhau. Trong khi đó, khu vực Phạm Văn Đồng ở phía Bắc thành phố lại có giá thị trường cao hơn một vài đoạn trên đường Trần Phú.

Đây là sự biến động của thị trường mà bảng quy định giá đất tỉnh ban hành không thể theo được.

Theo đó, số liệu điều tra chuyển nhượng quyền sử dụng đất tính đến thời điểm tháng 7/2019 tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, mức giá đất phổ biến trên thị trường tăng bình quân từ 30% đến 50% so với giá đất tối đa trong bảng giá đất.

Cụ thể, so với bảng giá đất ban hành năm 2015, đối với đất ở: đất ven trục giao thông chính qua các xã đồng bằng tăng 50%, qua các xã miền núi tăng 30%, khu vực TP. Nha Trang tăng 50%; khu vực huyện, thị xã, thành phố còn lại tăng 30%.

Đối với đất nông nghiệp, tăng 50% so với quy định tại bảng giá đất ban hành năm 2015 và làm tròn số liệu cho tiện áp dụng. Đối với đất ở, tại TP. Nha Trang có mức giá tối đa 37,8 triệu đồng/m2, tối thiểu 490.000 đồng/m2; TP. Cam Ranh tối đa 4,2 triệu đồng/m2, tối thiểu 234.000 đồng/m2; thị xã Ninh Hòa tối đa 5,1 triệu đồng/m2, tối thiểu 110.000 đồng/m2; huyện Vạn Ninh tối đa 3,12 triệu đồng/m2, tối thiểu 110.000 đồng/m2; huyện Diên Khánh tối đa 4,225 triệu đồng/m2, tối thiểu 132.000 đồng/m2; huyện Cam Lâm tối đa 2,21 triệu đồng/m2, tối thiểu 104.000 đồng/m2; huyện Khánh Sơn tối đa 730.000 đồng/m2, tối thiểu 66.000 đồng/m2; huyện Khánh Vĩnh tối đa 780.000 đồng/m2, tối thiểu 66.000 đồng/m2.

Đất thương mại dịch vụ tại đô thị ở TP. Nha Trang tối đa là 30,24 triệu đồng/m2, các huyện, thị xã, thành phố khác có giá tối đa từ gần 600.000 đồng/m2 đến trên 4 triệu đồng/m2….

Ngoài ra, đối với bảng giá đất tại các đảo phường Vĩnh Nguyên (TP. Nha Trang) UBND tỉnh Khánh Hòa còn đề xuất áp dụng khung giá đất của đô thị loại III khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cho phù hợp với mức giá quy định tại bảng giá đất của tỉnh với mức tối thiểu là 200.000 đồng/m2, tối đa 400.000 đồng/m2. Vì nếu so sánh với giá đất của các phường tại TP. Nha Trang là đô thị loại I thì giá đất đảo lại nằm ngoài khung giá của chính phủ.

HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức kỳ họp bất thường để thông qua Bảng giá đất giai đoạn 5 năm 2020 – 2024. So với bảng giá đất ban hành năm 2015, đối với đất ở: khu vực TP. Nha Trang tăng 50%; khu vực huyện, thị xã, thành phố còn lại tăng 30%; đất ven trục giao thông chính qua các xã đồng bằng tăng 50%, qua các xã miền núi tăng 30%. Đối với đất nông nghiệp, tăng 50% so với quy định tại bảng giá đất ban hành năm 2015 và làm tròn số liệu cho tiện áp dụng.

 

Sản phẩm được chú ý nhất

×
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
facebook google twitter location2 compass2 time