[Cập nhật] Tình hình mới nhất Đặc Khu Bắc Vân Phong 2021

[Cập nhật] Tình hình mới nhất Đặc Khu Bắc Vân Phong 2021

GĐ 1: Lệnh cấm giao dịch trên địa bàn huyện Vạn Ninh – Bắc Vân Phong. (tháng 10/2017 – 5/2019) Trước khi công văn ban hành, trên địa bàn huyện Vạn Ninh nơi chuẩn bị “cất cánh” trở thành Đặc Khu Kinh Tế, cảnh tượng diễn ra vô cùng nhộn nhịp, đông đúc của các […]

Xem thêm

Điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế vịnh Vân Phong 2019 – Ranh giới và Định hướng phát triển đến 2030

Điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế vịnh Vân Phong 2019 – Ranh giới và Định hướng phát triển đến 2030

Cuối năm 2017, Thủ tướng chính phủ đồng ý cho phép tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Khu kinh tế) với tính chất là khu kinh tế tổng hợp, trong đó Cảng trung chuyển container quốc tế giữ […]

Xem thêm

Tổng quan về dự án quy hoạch đặc khu kinh tế Vân Phong

Tổng quan về dự án quy hoạch đặc khu kinh tế Vân Phong

Quy hoạch khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa) đến năm 2020 đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt với tính chất là một khu kinh tế tổng hợp. Trong đó thì Cảng trung chuyển container quốc ngữ đóng vai trò chủ đạo, đồng thời kết hợp phát triển kinh tế tổng hợp đa […]

Xem thêm

Bản đồ vịnh Vân Phong, bản đồ quy hoạch vịnh Vân Phong

Bản đồ vịnh Vân Phong, bản đồ quy hoạch vịnh Vân Phong

Bản đồ quy hoạch vịnh Vân Phong mới nhất 2021 – vừa được UBND tỉnh trình lên Thủ Tướng. Dự kiến văn bản phê duyệt chính thức quy hoạch KKT Bắc Vân Phong sẽ được ra vào tháng 9/2021.  – [HOT] Mới đây 29/05/2021, UBND đệ trình lên Thủ Tướng Chính Phủ để thẩm định, […]

Xem thêm
×
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
facebook google twitter location2 compass2 time