Dỡ bỏ “lệnh cấm” giao dịch đất tại đặc khu Bắc Vân Phong.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra văn bản cho phép chuyển nhượng đất đai ở huyện Vạn Ninh (nơi được chọn làm đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong).

Ngày 17/6, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh đã ký văn bản số 5789, nhằm chấm dứt hiệu lực của văn bản 4391 ngày 9/5/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Văn bản số 4391 ngày 9/5/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa đã chấm dứt được tình trạng sốt đất “ảo” vì tình trạng gom đất, thổi giá khiến nơi đây trở nên “nóng” và phức tạp tại khu vực Bắc Vân Phong. Nội dung của văn bản là quyết định tạm dừng chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất tại Bắc Vân Phong với lý do quy hoạch chi tiết khu vực xây dựng đặc khu Bắc Vân Phong chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, tỉnh tạm dừng tất cả giao dịch liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Sau khi văn bản này được ban hành, mọi hoạt động chuyển nhượng, giao dịch, tách, nhập sổ đỏ tại địa phương gần như bị “tê liệt”.

Đến tháng 9/2018, UBND huyện Vạn Ninh đã có công văn đề nghị UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa cho phép huyện tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa theo các quy định của Luật Đất đai.

Theo văn bản mới nhất của UBND tỉnh Khánh Hòa, trong quá trình triển khai chủ trương cho phép chuyển nhượng đất trở lại ở Bắc Vân Phong, nếu có khó khăn, vướng mắc, UBND huyện Vạn Ninh và các Sở, ban ngành có liên quan báo cáo về UBND tỉnh để nhanh chóng có hướng xem xét, giải quyết kịp thời.

Sản phẩm được chú ý nhất

×
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
facebook google twitter location2 compass2 time