Sang tên sổ đỏ mất bao nhiêu tiền và thủ tục ra sao

Sang tên sổ đỏ mất bao nhiêu tiền và thủ tục ra sao

Sổ đỏ được biết đến là tên gọi dựa trên màu sắc của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chứ không phải tên chính thức. Thế nhưng đây lại giấy tờ cơ bản khi muốn nhượng bán hay sang tên. Vậy thủ tục, thời gian cũng như sang tên sổ đỏ mất bao nhiêu […]

Xem thêm