Cảng trung chuyển quốc tế Vịnh Vân Phong

Cảng trung chuyển quốc tế Vịnh Vân Phong

Bản đồ quy hoạch Đặc khu Bắc Vân Phong với trọng tâm là cảng trung chuyển quốc tế vịnh Vân Phong, cửa ngõ ở Biển Đông cầu nối giữa Việt Nam với thế giới. Đây cũng chính là động lực phát triển Đặc Khu Bắc Vân Phong. Như ta đã biết Singapore nhanh chóng phát […]

Xem thêm