Giới thiệu về khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa

Giới thiệu về khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa

Nằm ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, khu kinh tế Vân Phong được thành lập vào năm 2006. Với mục tiêu đưa ra trở thành hạt nhân tăng trưởng kinh tế và là trung tâm đô thị-công nghiệp-dịch vụ-du lịch của nước ta. Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế Trung Bộ, đây là […]

Xem thêm