Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong map

Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong map

Với những phương án thành lập sẽ xây dựng Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong với khoảng 111.000 ha tức là trên cơ sở toàn bộ diện tích của huyện Vạn Ninh. Tỉnh Khánh Hòa đã và đang trở mình phát triển. Bắc Vân Phong map có bản đồ diện tích ban đầu chỉ […]

Xem thêm