[Cập nhật] Tin tức, tình hình mới nhất Đặc Khu Bắc Vân Phong 2020

[Cập nhật] Tin tức,  tình hình mới nhất Đặc Khu Bắc Vân Phong 2020

Kỳ 1: Lệnh cấm giao dịch trên địa bàn huyện Vạn Ninh – Bắc Vân Phong. (tháng 10/2017 – 5/2019) Nhân dịp kỉ niệm một năm (kể từ ngày 9/5/2018) văn bản cấm giao dịch có hiệu lực, bài viết này tổng hợp lại diễn biến tình hình thị trường giao dịch đất tại Đặc […]

Xem thêm

Điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế vịnh Vân Phong 2019 – Ranh giới và Định hướng phát triển đến 2030

Điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế vịnh Vân Phong 2019 – Ranh giới và Định hướng phát triển đến 2030

Cuối năm 2017, Thủ tướng chính phủ đồng ý cho phép tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Khu kinh tế) với tính chất là khu kinh tế tổng hợp, trong đó Cảng trung chuyển container quốc tế giữ […]

Xem thêm

Tổng quan về dự án quy hoạch đặc khu kinh tế Vân Phong

Tổng quan về dự án quy hoạch đặc khu kinh tế Vân Phong

Quy hoạch khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa) đến năm 2020 đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt với tính chất là một khu kinh tế tổng hợp. Trong đó thì Cảng trung chuyển container quốc ngữ đóng vai trò chủ đạo, đồng thời kết hợp phát triển kinh tế tổng hợp đa […]

Xem thêm

Bản đồ vịnh Vân Phong, bản đồ quy hoạch vịnh Vân Phong

Bản đồ vịnh Vân Phong, bản đồ quy hoạch vịnh Vân Phong

Bản đồ quy hoạch vịnh Vân Phong mới nhất 2020 – dựa trên đề án của UBND tỉnh Khánh Hòa trình Thủ Tướng vào tháng 3/2020. Đề án này đưa ra nhằm giải quyết các vấn đề trì trệ, chưa đồng bộ trong quy hoạch. Qua đó thúc đẩy kêu gọi, triển khai các dự […]

Xem thêm
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
facebook google twitter location2 compass2 time