Công ty TNHH Nhà Đất Bắc Vân Phong trao 40 mũ bảo hiểm trong Lễ phát động “Tháng công nhân, tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022” của Liên đoàn Lao Động huyện Vạn Ninh.

Ngày 5 tháng 5 vừa qua, Liên đoàn Lao Động huyện Vạn Ninh đã tổ chức Lễ phát động “Tháng công nhân, tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022”.

Hưởng ứng lễ phát động của Liên đoàn Lao Động, Công ty TNHH Nhà Đất Bắc Vân Phong đã trao tặng 40 mũ bảo hiểm trị giá 5 triệu đồng cho công nhân và người lao động khó khăn.

Đại diện công ty – ông Đỗ Hữu Ngọc Quang cùng Chủ tịch Liên đoàn Lao Động huyện Vạn Ninh trao mũ bảo hiểm cho công nhân và người lao động khó khăn.

Tháng công nhân với chủ đề: “Công nhân tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn thích ứng” và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động.

Liên đoàn Lao Động huyện đã triển khai công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đến tất cả công đoàn cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện đã hưởng ứng tích cực.

Đồng thời, Liên đoàn Lao Động huyện Vạn Ninh xây dựng nội dung tuyền truyền thường xuyên cho công nhân người lao động chấp hành tốt các quy định về luật an toàn, vệ sinh lao động hạn chế thấp nhất các trường hợp xảy ra tai nạn trong quá trình lao động.

Ông Nguyễn Thành Trung – Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Vạn Ninh trao hoa cho đại diện Công ty TNHH Nhà Đất Bắc Vân Phong.

Sản phẩm được chú ý nhất

×
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
facebook google twitter location2 compass2 time